Profil A - Distansprofil
Profil A - Distansprofil

Profil A - Distansprofil

Profil B - V-nosprofil
Profil B - V-nosprofil

Profil B - V-nosprofil

Finns bara i Clear anodised / RAL 9005 / RAL 9010

Profil C - Täckprofil till fog
Profil C - Täckprofil till fog

Profil C - Täckprofil till fog

Profil D - Yttre hörnprofil
Profil D - Yttre hörnprofil

Profil D - Yttre hörnprofil

Profil E - Yttre hörnprofil
Profil E - Yttre hörnprofil

Profil E - Yttre hörnprofil

Profil F - Hörnfogprofil
Profil F - Hörnfogprofil

Profil F - Hörnfogprofil

Profil G - Relingshörnprofil
Profil G - Relingshörnprofil

Profil G - Relingshörnprofil

Profil H - Förbindelseprofil
Profil H - Förbindelseprofil

Profil H - Förbindelseprofil

Profil I
Profil I

Profil I

Profil J - Golvsockelprofil
Profil J - Golvsockelprofil

Profil J - Golvsockelprofil

Finns bara i blankanodserad aluminium

Profil K - Startprofil till Rockpanel Lines²
Profil K - Startprofil till Rockpanel Lines²

Profil K - Startprofil till Rockpanel Lines²

Finns bara i blankanodserad aluminium

Det krävs ingen efterbehandling vid kapning av Rockpanels skivor.