För att garantera korrekt montering och bestående installation på en underram i trä, ska följande fordringar uppfyllas:

  • Träramar och träläkt som monteras på en tegel- eller betongvägg ska byggas i enlighet med BS EN 1995-1-1 och konserveras i enlighet med EN 335 and BS 8417.
  • Träkonstruktionen ska ha tillfredsställande stöd så att den inte deformeras.
  • När träramar eller läkt behandlas med träskyddsmedel, måste man se till att de får torka noga innan den utvändiga beklädnaden monteras.
  • Träläktens mått ska vara minst 28x70 mm vid skarvarna och 28x45 mm vid mellanliggande stödpunkter.
Ventilated sub-frame constructions with Rockpanel exterior cladding boards

För att garantera korrekt montering och bestående installation på en underram av aluminium, ska följande fordringar uppfyllas:

  • Aluminiumprofilens minimitjocklek ska vara 1,5 mm.
  • Aluminiumlegeringen ska vara AW-6060 enligt BS EN 755-2:
  • - Rm/Rp0.2 värdet är170/140 för profil T6
  • - Rm/Rp0.2 värdet är 195/150 för profil T66
Ventilated sub-frame constructions with Rockpanel exterior cladding boards

Konstruktion med öppna fogar

När det gäller öppna konstruktioner ska de vågräta fogarna vara minst 5 mm. De lodräta fogar som är minst 5 mm döljs automatiskt genom stöd från den lodräta stödkonstruktionen. För att bevara träets hållfasthet, måste de lodräta läkterna skyddas mot regnvatten. Detta kan åstadkommas med en UV- och väderbeständig EPDM-skumtejp (självklistrande) 15 mm bredare än ramverket på båda sidor. Det kan även göras med en gummiremsa, vilken fungerar som packning och därmed skyddar läkterna.

I en träkonstruktion bör strukturen bakom den lodräta läkten skyddas av ett vattenavstötande och UV-resistent lager som andas. Luftspalten mellan Rockpanel skivorna och membranet ska vara minst 28 mm. Om skivorna limmats med Rockpanel Tack-S på en Rockpanel remsa, ska luftspalten vara minst 36 mm (28 mm läkttjocklek plus 8 mm Rockpanel remsa, allt enligt ETA). I en brandsäker konstruktion med A2 som har monterats på en underkonstruktion av aluminium, ska luftspalten vara minst 40mm.

Ventilated constructions with open & closed joints with Rockpanel exterior cladding boards

Konstruktion med stängda fogar

När det gäller stängda konstruktioner döljs vågräta fogar med en profil, oftast distans- (profil A) eller nosprofil (profil B, halvdold). Det innebär att det mesta regnvattnet avleds från beklädnadens utsida. Konstruktionen kräver ändå ett luftfyllt mellanrum (luftspalt) på 28 mm samt en löpande öppning på minst 5 mm överst och nederst i konstruktionen. De lodräta fogarna döljs automatiskt av baksidan på den lodräta underkonstruktionen. För att bevara träets hållfasthet, måste de lodräta läkterna noga skyddas mot regnvatten. Detta kan göras med UV- och väderbeständig EPDM-skumtejp (självklistrande). Med dold fog behöver inte packningen sticka ut. Det kan också åstadkommas med en gummiremsa.

Ventilated constructions with open & closed joints with Rockpanel exterior cladding boards
Rustenhove VZW with Rockpanel Colours in Ledegem, Belgium